یکشنبه , 2019/08/18
خانه / نوشتۀ تازه

نوشتۀ تازه

نوشتۀ تازه

ارکان چهارگانۀ حکمرانی امام

حکمرانی را شاید بتوان در ساده‌ترین حالت، شیوۀ ادارۀ یک نظام و حکومت در بازۀ زمانی معینی تعریف کرد. با این توصیف، حکمرانی شامل همۀ ارکان (پایه‌ها و ستون‌ها و زیرساخت‌های اصلی)، نهادها (سازمان‌ها، ساختارها، رویه‌ها و ارتباطات) می‌شود. در یک نگاه کلی، نوع انتخاب و طرح‌ریزی هر یک از …

اطلاعات بیشتر