جمعه , 2021/01/22
خانه / مرامنامۀ حزب پیشرفت ایران

مرامنامۀ حزب پیشرفت ایران

پروردگار عالم را سپاسگزاریم در سرزمینی زندگی می‌کنیم که وارث فرهنگ و تمدنی باستانی و کهن و وامدار دینی الهی هستیم.

در این کشور مردمانی بوده‌اند که عدالتخواهی و دوستی را برای خویش می‌خواستند و مدارا با همسایگان مرام آنها بوده است.

مردمان این سرزمین علم را در ثریا دست یافتند و معرفت به خویش و عرفان، خداجویی و حقانیت و راز ماندگاری درستی را از بیان و رفتار تبار آخرین پیامبر الهی آموختند.

این مردمان دنیای دیگر را آینۀ این دنیا می‌دانستند و سعادت این دنیا را در خشنودی خدا و خلق می‌یافتند.

ولی حاکمان و لایۀ رویین این مردمان چندان ترجمان رشد و فرهنگ غنی این مردم نبودند و نتوانستند آن تمدن ایرانی-اسلامی را در بسترۀ زمان هدایت کنند و عقلانیت و خردورزی را در نظام سیاسی این تمدن پایه‌گذاری کنند و یکی پس از دیگری بدون هیچ پیام جدیدی تنها بر گردۀ این مردم سوار شدند.

زمانی مردمان این سرزمین دیگر جور حاکمان زور را برنتافتند و با الهام از باقیمانده‌های همان تمدن و همیاری رهبران دینی، حاکمیت و حکمرانی بصورت مشروطۀ مشروعه را درست یافتند و سنگ بنای ستم بر مردم آزادی‌خواه را بگونه‌ای بنا نهادند.

تا این که مردی از سلالۀ پاک همان تبار، نه با عصای موسی و دم عیسایی، بلکه با روحی از جنس ثارالله و رفتاری ساده و خرقه‌ای ساده بر تن، انفجاری از نور را از صاحب عصر و انتظار گرفت و به این مردم ستمدیدۀ اعصار هدیه داد و آهسته همچون ملائک از آسمان بر خاک این سرزمین نشست و قدم بر دشت لاله‌های سرخ عشق گذاشت و مردمان این سرزمین را بزرگ داشت و خود را خادم این مردم نامید.

اینک ما ایمان داریم که این مردم شایستۀ بهترین‌ها هستند و باید در مسیر پیشرفت برای نیل به آن تمدن ایرانی – اسلامی، دوباره مایۀ مباهات، شگفتی و الگوی دیگران قرار گیرند.

ما مصمم هستیم مردمسالاری را با دیدگاه آن رهبر دینی در همۀ شئونات حاکمیت جاری و ساری نمائیم و در این مسیر، حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر عقلانیت و خردجمعی همۀ مردمان این سرزمین را، با محوریت رهبری از فرزانگان و خبرگان همین مردم، اولی بر همۀ فرضیات و واجبات می‌دانیم.

ما اعتقاد داریم هوشمندانه می‌توان با بیانی آشکار، پیام صلح و دوستی و با رفتاری مداراگونه، دنیا را بسمت نور و ظهور هدایت کرد.

ما ایمان داریم سعادتمندی آن دنیا در گرو پیشرفت و بهره‌مندی شایسته و حلال این مردم از نعم الهی است که در سایۀ آزادی اندیشیدن و از مسیر علم و نوآوری فرزندان برومند و دانای این سرزمین، بدست خواهد آمد.

اینک آماده‌ایم تا با پیوستن قطره‌ها به یکدیگر و بویژه همگرایی نسل جوان این سرزمین، نیرویی در کشور ایجاد کنیم و طرح‌هایی نو دراندازیم و با پیاده‌سازی الگوهای نوین در ارکان و نهادهای جدید برای کشور، رأی و نظر مردم را به حاکمیت برسانیم. ان شاءالله.

تعريف‌ 
حزب پیشرفت ایران تشكلي است كه با التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قرار است فعالیت نماید و با بیان و رفتاری متفاوت از وضع موجود و پرهیز از سیاست‌بازی، جهت نیل به دستیابی تمدن ایرانی- اسلامی، آرای همۀ ایرانیان را در جهت پیشرفت کشور همراستا کرده و به نیرویی قوی تبدیل نماید.

اهداف 
ایجاد یک تشکیلاتی که بتواند مانند یک چتر همۀ ایرانیان مشتاق پیشرفت کشور را تحت پوشش قرار دهد و با راهبری عقاید آنها حول عقلانیت و خردورزی بر بستر عام اسلام و چارچوب قانون اساسی، نیرویی جدید برای سازندگی کشور بوجود آورد.

خط مشي 

ما برای دستیابی به اهداف یاد شده، نیت پاک، صداقت در بیان، اخلاص در عمل، سخت کوشی در قدم، صبر در مسیر و شایسته‌سالاری را در انتخاب، شیوۀ خود می‌دانیم و به عنایت و هدایت پروردگار ایمان داریم.

۱۳۹۸.۱.۱۳           ویرایش: ۶