جمعه , 2021/01/22
خانه / نظرسنجی‌های تشریحی

نظرسنجی‌های تشریحی

شماره

موضوع نظر افراد

تاریخ

۱ اکنون در آستانۀ چی هستیم؟ عبور از پیچ تاریخی یا بن‌بست؟ اینک ما ایمان داریم که این مردم شایستۀ بهترین‌ها هستند و باید در مسیر پیشرفت برای نیل به آن تمدن ایرانی – اسلامی، دوباره مایۀ مباهات، شگفتی و الگوی دیگران قرار گیرند. من شیوۀ مدارا را پیشنهاد میکنم. اردیبهشت ۹۸
۲ در این مقطع نیازمند چی هستیم؟ نوشیدن جام زهری دیگر یا نرمش قهرمانانۀ دیگری؟ ما نیازمند تغییرات اساسی هستیم. اردیبهشت ۹۸
۳ در این روزها با کدام موافق هستید، مذاکرۀ مستقیم یا همچنان تهدید و دوری جستن؟ مذاکرۀ مستقیم. اردیبهشت ۹۸
۴ آیا تداوم گفتن شعار مرگ بر آمریکا برای تحقق آرمانهای اول انقلاب لازم است؟ خیر بسیار کار بد و غیراصولی است و از نظر حقوق بین الملل اشکال دارد. اردیبهشت ۹۸