جمعه , 2020/08/07
خانه / نتایج نظرسنجی‌های کوتاه

نتایج نظرسنجی‌های کوتاه

 

موضوع ۱- نظرتان دربارۀ احتمال وقوع جنگ آمریکا با کشورمان در این روزها چیست؟
شماره گزینه سؤال گزینه درصد
۱ حملۀ هوایی می‌شود
۲ حملۀ دریائی می‌شود
۳ حملۀ هوایی و دریائی می‌شود
۴ حمله‌ای نخواهد شد
تعداد شرکت‌کننده:
تاریخ نظرسنجی: