جمعه , 2021/01/22
خانه / سوالات و پاسخ‌ها

سوالات و پاسخ‌ها

شماره سوال شما پاسخ ما
۱ نظر شما در مورد اجباری بودن حجاب در جامعه چیست؟ حجاب برای ارتقای سلامت جامعه و افزایش امنیت بانوان لازم است، میزان و چگونگی آن در مفاد “مجموعه قوانین اساسی” پیشنهادی مندرج در سایت آمده است.
۲ نظر شما دربارۀ میزان دیۀ زنان چیست؟ ما معتقد به برابری دیۀ زن و مرد هستیم. این موضوع در مفاد “مجموعه قوانین اساسی” پیشنهادی مندرج در سایت آمده است.
۳ نظر شما دربارۀ نظارت استصوابی چیست؟ ما این موضوع را قبول نداریم و یک انحراف می‌دانیم و راه حل جایگزین مناسب برای آن در مفاد “مجموعه قوانین اساسی” پیشنهادی مندرج در سایت آمده است.