جمعه , 2021/01/22
خانه / اساسنامه حزب پیشرفت ایران

اساسنامه حزب پیشرفت ایران

ماده۱- نام:

حزب پیشرفت ایران

 

ماده۲- محل دفتر مرکزی حزب:

مشهد- بولوار دانشجو- خیابان دانشجوی ۲۳- پلاک ۵۰۹ – طبقه اول (مرکزیت حزب در اولین فرصت به تهران منتقل خواهد شد.)

 

ماده۳- تعریف: 

این حزب تشکیلاتی سیاسی، عقیدتی و فرهنگی، معتقد و ملتزم به احکام اسلام و قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران است که برای نیل به دستیابی کشور به یک تمدن ایرانی اسلامی تلاش می‌کند.

 

ماده۴- ارکان حزب:

ارکان حزب بترتیب عبارتند از:

عضو، هسته، شورای شهرستان، شورای استان، دبیر امور اجرایی و هماهنگی، دبیر کل، شورای مرکزی، مجمع عمومی (کنگره)، هیئت موسس.

 

ماده۵- شرایط عضویت:

هر ایرانی که اساسنامه، مرامنامه و خط مشی را بپذیرد و عضو حزب دیگری نباشد، می‌تواند به عضویت حزب درآید.

 

ماده۶- وظایف عضو:

۱) تلاش در جهت افزایش آگاهی‌های خود از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و جهان.

۲)شرکت منظم و فعال در جلسات حزبی و ارائه طرح‌ها و پیشنهادات برای بهبود کیفی و کمی مواضع، مصوبات و اقدامات و پیشنهاد افراد مناسب برای نمایندگی حزب در انتخابات کشور و پذیرفتن مسئولیت‌های لازم.

۳) کوشش در راه گسترش کمّی و کیفی حزب از طریق جذب اعضاء جدید، ارتباط با شخصیت‌ها و افراد موثر و جلب همکاری آنان برای پیشبرد امور اجرایی و برنامه‌های حزب.

۴) مشارکت در تأمین هزینه‌های حزب از طریق پرداخت حق عضویت و سایر منابع.

 

ماده۷- هسته‌ها:

کوچکترین واحد جمعی حزب است که از تعداد پنج عضو رسمی حزب تشکیل می‌شود.

 

ماده۸- وظایف هسته‌ها:

۱) تلاش در جهت تفکر جمعی، همسویی و درک مشترک از مواضع حزب.

۲) تدوین آرا، نظرات و پیشنهادهای گروهی خود و ارسال آنها به مراتب بالاتر.

۳) اجرای تصمیمات حزب و تلاش در جهت تحقق اهداف حزب.

۴) برنامه‌ریزی برای جذب اعضاء جدید و طرفداران.

۵) انتخاب یک نماینده برای مشارکت، تقویت و هماهنگی با ردۀ شهرستانی حزب.

 

ماده۹- ترکیب و وظایف شورای شهرستان:

۱) تلاش در جهت هماهنگی و یکپارچگی هسته‌ها با ارتباط‌های یک و یا چندجانبه و همگانی.

۲) گردآوری آرای هسته‌ها و نقد و بررسی آنها و انتخاب نظرات برتر و یا همسان‌سازی آنها با اهداف حزب.

۳) برگزاری همایش‌های مردمی و تبیین اهداف حزب.

۴) ارتباط با مسئولین شهرستان برای کمک و مساعدت بیشتر و استفاده از امکانات عمومی برای همایش‌ها.

۵) ایجاد یک سامانۀ مجازی جهت ارتباط دوطرفۀ راحتتر و همگانی با هواداران و اعضای شهرستان خود و ایجاد یک پایگاه داده داخلی از اعضا و هواداران.

۶) انتخاب افراد مناسب برای همۀ انتخابات کشور در شهرستان و یا استان خود و تلاس ویژه در زمان تبلیغات.

۷) تلاش برای افزایش توان مالی حزب.

۸) انتخاب پنج نفر اعضای شورا از بین رؤسای هسته‌ها و انتخاب رئیس شورای حزب شهرستان و هر کدام برای مدت سه سال.

۹) شرکت فعال در جلسات شورای استان و هماهنگی با این ردۀ حزب.

۱۰) بیان مواضع رسمی و پاسخگوی حقوقی حزب در هر شهرستان برعهدۀ رئیس می‌باشد.

ماده۱۰- ترکیب و وظایف شورای استان:

۱)شورا یازده عضو دارد که ادارۀ امور حزب در مرکز استان و هماهنگی با شورای شهرستان‌ها را توأمان انجام می‌دهد. ترکیب این شورا شامل هفت نفر از مرکز استان (از بین رؤسای هسته‌های مرکز استان) و چهار نفر از بین رؤسای شوراهای شهرستان‌ها می‌باشد و هر یک بمدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

۲) وظایف شورای استان‌ها مانند شورای شهرستان‌ها، ولی در گسترۀ استان است.  

۳) این شورا موظف است شورای شهرستان‌ها را تشکیل دهد و از نظر مالی آنها را کمک نماید.

۴) انتخاب رئیس شورای استان بمدت پنج سال که نقش دبیری و سخنگوی رسمی حزب در استان را نیز برعهده خواهد داشت.

 

ماده۱۱- ترکیب و وظایف شورای مرکزی:

۱) این شورا زمانی تشکیل می‌شود که دفتر مرکزی به تهران منتقل شود. تا آن زمان شورای استان خراسان، وظایف این شورا را برعهده خواهد داشت.

۲) این شورا پانزده عضو دارد ک ادارۀ امور حزب در تهران و هماهنگی با سایر استان‌ها را با هم برعهده خواهد داشت. ترکیب این شورا شامل هفت نفر از تهران (از بین رؤسای هسته‌های این شهر) و هشت نفر از بین رؤسای شوراهای استانی می‌باشد و هر یک بمدت پنج سال انتخاب می‌شوند.

۳) وظایف شورای مرکزی مانند شورای استان‌ها، ولی در گسترۀ کشور است. 

۴) این شورا موظف است شورای شهرستان‌ها را تشکیل دهد و از نظر مالی آنها را کمک نماید.

۵) احکام رؤسای شوراها باید به تأیید ردۀ بالاتر برسد و دبیر کلی حزب، در ابتدا توسط هیئت مؤسس و بعدها باید توسط مجمع عمومی تأیید می‌شود.

۶) انتخاب رئیس شورای مرکزی برای بمدت دو سال، که نقش دبیر کلی، سخنگوی رسمی و رئیس شورای مرکزی حزب در کشور را نیز برعهده خواهد داشت. در غیاب دبیر کل، ادارۀ جلسات شورای مرکزی با دبیر امور اجرایی و هماهنگی خواهد بود.

۷) تفسیر مفاد مرامنامه و اساسنامه برعهدۀ شورای مرکزی است و در ادارۀ امور حزبی در برابر محمع عمومی (کنگره)، باید مسئول و پاسخگو باشد.

۸) تصویب آپین‌نامه‌های داخلی و چگونگی انحلال حزب، برعهدۀ شورای مرکزی است.

 

ماده۱۲-هر گونه پیشنهادی در امور اجرایی و هماهنگی پس از تأیید دبیر کل می‌توانند اجرایی شوند، مگر آن که بنابر نظر دبیر کل، رأی شورای مرکزی لازم باشد.

ماده۱۳) دبیر امور اجرایی و هماهنگی:

۱) شورای مرکزی از بین خود افرادی را بعنوان هیئت اجرایی و از بین آنها فردی را بعنوان دبیر امور اجرایی و هماهنگی حزب برای مدت معینی انتخاب می‌کنند.

۲) دبیر امور اجرایی و هماهنگی مسئول سازماندهی، اجراء و پیگیری مصوبات مجمع، تشکیل سامانۀ مجازی و پایگاه دادۀ اعضاء و هواداران می‌باشد.

۳) دبیر امور اجرائی و هماهنگی زیر نظر دبیر کل انجام وظایف می‌کند.

 

ماده۱۳- هیئت مؤسس و وظایف آن:

۱) مرکب از ۱۰ نفر می‌باشند که حزب را بنیان‌گذاری نموده و نسبت به تشکیل شورای مرکزی، تدوین اساسنامه، مرامنامه، خط‌مشی و تعیین ساختار اولیۀ حزب اقدام می‌نمایند.

۲) هیئت موسس موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تشکیل و ثبت اساسنامه و مرامنامۀ اولیه حزب، مجمع عمومی(کنگره) حزب را برگزار نماید و بر اساس آرای این مجمع، در موارد اعضای شورای مرکزی، بازنگری در اساسنامه، مرامنامه و خطی‌مشی و آیین‌نامه‌های داخلی نظارت خواهد می‌نماید.

ماده۱۴) دبیر کل حزب:

۱) از بین اعضای شورای مرکزی و برای مدت دو سال انتخاب می‌شود و مسئولیت هدایت، رهبری و سخن‌گویی رسمی حزب را برعهده دارد.

۲) دبیر کل می‌تواند از بین اعضای حزب افرادی را بعنوان مشاور و یا معاون خود به خدمت گیرد.

۳) کلیۀ مراودات مالی حزب با نظر مستقیم دبیر کل قابلیت اجرا دارند. نظارت و تعیین حدود و اختیارات مالی شوراها استانی برعهدۀ ایشان می‌باشد.

۴) دبیر کل عالی‌ترین مقام اجرایی حزب است و موظف است جلسات شورای مرکزی هر دو هفته یکبار تشکیل و اداره نماید.

۵) مسئولیت ارتباط و هماهنگی با انواع نمایندگان منتخب حزب در دیگر شوراها و مجامع کشور، با دبیر کل می‌باشد.

۶) حل و فصل اختلافات و رسیدگی به تخلفات اعضاء و یا همۀ رده‌های حزب، برعهدۀ دبیر کل می‌باشد. در این مورد لازم است واحدهای انظباطی برای رسدگی اولیه زیر نطر دبیر کل در شوراهای مراکز استانی تشکیل شود.

۷) اخراج یک عضو فقط با نظر دبیر کل امکان دارد.

 

ماده۱۵- مجمع عمومی (کنگره):

۱) بالاترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری حزب است که هر دو سال یکبار تشکیل می‌شود. همۀ اعضا حزب میتوانند در جلسات مجمع شرکت نمایند و هر عضو دارای یک رأی برابر با دیگران خواهد داشت. محل جلسات فعلاً در مشهد و بعداً در تهران خواهد بود.

۲) مجمع می‌تواند دربارۀ همۀ شئونات و موضوعات حزب و نحوۀ عملکرد همۀ ارکان آن تصمیم‌گیری نماید.

 

ماده۱۶- منابع مالی حزب از محل حق عضویت اعضاء، اعطای هدایاء از افراد حقیقی و حقوقی، کمکهای رسمی و مردمی تأمین می‌شود. دفاتر قانونی و ثبت مراودات مالی حزب زیر نظر دبیر کل تنظیم و در پایان هر سال جهت بررسی به مراجع ذیصلاح جهت بررسی ارسال خواهد شد.

ماده۱۷- هرگونه تغییرات اساسی در مجموعۀ حزب از طریق سایت و روزنامه‌های رسمی کشور باطلاع اعضاء و عموم می‌رسد.

 

ماده۱۸- چگونگی انحلال حزب:

۱) مرجع تصمیم‌گیری برای انحلال حزب، فقط مجمع عمومی آن می‌باشد.

۲) در صورت پیشنهاد کتبی یک سوم کل اعصای رسمی، یا رأی اکثریت مطلق شورای مرکزی، مجمع برای رسیدگی به موضوع انحلال تشکیل می‌شود. درصورت رأی بر انحلال بیش از دو سوم اعضای حاضر در جلسۀ مجمع، حزب منحل و به آگاهی عموم می‌رسد. چگونگی مراحل انحلال و تسویه حساب امور مالی و تعهدات حزب، برابر آئین‌نامه‌های داخلی صورت می‌گیرد.

ماده۱۹- این اساسنامه با ۱۹ ماده و ۴۷ بند در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۷ به تصویب هیئت‌موسس رسید.

۱۳۹۸.۱.۱۳                      ویرایش ۲