چهارشنبه , 2020/09/30

نظر تشریحی شما در موضوعات زیر برای ما مهم هستند، نظر خود را برای ما ارسال کنید.

  • توجه ! هر فرد می‌تواند در همۀ موضوعات نظر بدهد و دیگران می‌توانند از همۀ نظرات دربارۀ یک موضوع، بدون ذکر نام نظردهنده، آگاه شوند. ولی اگر کسی مایل است نظرش در صفحۀ اصلی سایت دیده شود، لازم است نوشتۀ خود را با ذکر مشخصات به رایانامۀ سایت ارسال نماید.

از ما بپرسید

سوال شما: ‌۱- نظر شما در مورد اجباری بودن حجاب در جامعه چیست؟

پاسخ ما: حجاب برای ارتقای سلامت جامعه و افزایش امنیت بانوان لازم است، میزان و چگونگی آن در مفاد "مجموعه قوانین اساسی" پیشنهادی مندرج در سایت آمده است.

سوال شما: ۲- نظر شما دربارۀ میزان دیۀ زنان چیست؟

پاسخ ما: ما معتقد به برابری زن و مرد هستیم. این موضوع در مفاد "مجموعه قوانین اساسی" پیشنهادی مندرج در سایت آمده است.

سوال شما: ۳- نظر شما دربارۀ نظارت استصوابی چیست؟

پاسخ ما: ما این موضوع را قبول نداریم و یک انحراف می‌دانیم و راه حل جایگزین مناسب برای آن در مفاد "مجموعه قوانین اساسی" پیشنهادی مندرج در سایت آمده است.